Aktualności PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator

--------------------------------------------------------------------------------------

2022-03-16

--------------------------------------------------------------------------------------


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 17.04.2022 r. nastąpi zmiana taryf:


Prędkość

Umowa na 24-ce

(rabat-efaktura)

Umowa na czas nieokreślony

50/15

41zł

99zł

100/20

59zł

129zł

200/40

69zł

149zł

300/60

79zł

169zł

 

Jednocześnie wskazujemy, iż zgodnie z art. 60a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 j.t.) w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy. W przypadku umów terminowych zawartych na warunkach promocji wypowiedzenie umowy wiązało się będzie jednak z koniecznością zwrotu przyznanej ulgi obniżonej proporcjonalnie o ulgę za czas od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. Powyższe uprawnienie mogą Państwo zrealizować do dnia wejścia w życie ww. zmian, tj. do dnia 17.04.2022r. poprzez przesłanie na adres Dostawcy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.


--------------------------------------------------------------------------------------

2021-12-28

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Klienci,


Od 1.07.2022 nastąpi zmiana systemu nadawania telewizji naziemnej. Więcej informacji w zakładce TELEWIZJA.


--------------------------------------------------------------------------------------

2021-12-28

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Żabno 28.12.2021 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 15.01.2022r. nastąpi zmiana warunków umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Rymar Telecom (dalej ,,Regulamin”). Niniejsza modyfikacja Regulaminu wynika z konieczności dostosowania postanowień umownych do nowych przepisów, tj. wejścia w życie art. 59ea ustawy o usługach płatniczych wprowadzonego ustawądnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawyusługach płatniczych, zgodnie z którym akceptant nie może uzależniać zawarcia z konsumentem umowy o świadczenie usługi lub umowy sprzedaży towaru od dokonania zapłaty w formie bezgotówkowej ani odmówić przyjęcia zapłaty od konsumenta znakami pieniężnymi emitowanymi przez NBP.

Wypełniając obowiązek ustawowy określony w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014.243 j.t.) wskazujemy, iż w Regulaminie dokonana została zmiana postanowienia § 9 ust. 1.

Poprzednie brzmienie:

Wszystkie opłaty Abonent jest zobowiązany uiszczać w terminach, na rachunek bankowy Dostawcy usług wskazany na Rachunku.

Obecne brzmienie:

Wszystkie opłaty Abonent jest zobowiązany uiszczać w terminach, na rachunek bankowy Dostawcy usług wskazany na Rachunku lub gotówką, w punktach realizujących obsługę płatności gotówkowych, o których Abonent może uzyskać wiedzę kontaktując się z BOK lub poprzez informacje zamieszczone na stronie internetowej Dostawcy usług.

Jednocześnie wskazujemy, iż zgodnie z art. 60a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 j.t.) w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy. W przypadku umów terminowych zawartych na warunkach promocji wypowiedzenie umowy wiązało się będzie jednak z koniecznością zwrotu przyznanej ulgi obniżonej proporcjonalnie o ulgę za czas od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. Powyższe uprawnienie mogą Państwo zrealizować do dnia wejścia w życie ww. zmian, tj. do dnia 15.01.2022r. poprzez przesłanie na adres Dostawcy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

Rymar Telecom

 

Płatności można zrealizować w sieci agencji płatniczych Monetia Sp. z o. o., aktualna lista placówek dostępna jest na stronie www.monetia.pl

Do pobrania:

Informacja prawna o zmianach

Regulamin świadczenia usług w Sieci Rymar Telecom

--------------------------------------------------------------------------------------

2021-11-22

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Klienci,


wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom uruchamiamy kolejne narzędzia mające na celu usprawnienie komunikacji z Państwem.


SMSy, e-maile, komunikaty oraz kontakt telefoniczny z klientem to narzędzia, które pozwolą Państwu zadbać o komfort, bezpieczeństwo i terminowość swoich płatności. Taka forma komunikacji ma za zadanie usprawnić, przypomnieć a w sytuacjach wymagających wyjaśnienia rozwiać Państwa wątpliwości dotyczące swoich zobowiązań wobec naszej firmy.

 

Jeżeli maja Państwo jakieś pytania dotyczące płatności - jesteśmy dostępni dla Państwa w biurze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, oraz pod nr komórkowym 664 162 041 lub stacjonarnym 146 505 641


--------------------------------------------------------------------------------------

 
 

COPYRIGHT 2012 RYMARKOMP - TELEWIZJA, INTERNET, TELEFON   |  WYKONANIE: AGAPA/AA