Konfiguracja routera TP-LINK Archer C6

Aby rozpocząć konfiguracje routera musimy  podpiąć kabel Ethernet do jednego z portów opisanych jako Ethernet(żółte porty)

Aby rozpocząć konfiguracje routera przez urządzenie bezprzewodowe musimy połączyć się do sieci WiFi. Wszystkie niezbędne dane do logowania znajdują się na spodzie routera.

  • Nazwa sieci opisana jest jako SSID
  • Hasło natomiast znajduje się w polu: Wireless Password/PIN
archer c6 1

Jeśli jesteśmy już podłączeni z routerem musimy uruchomić przeglądarkę i w pole wyboru wpisać jeden z poniższych adresów:

  • https://tplinkwifi.net
  • 192.168.0.1
archer c6 1a

Po wpisaniu odpowiedniego adresu w przeglądarce, powinno pojawić się nam okno logowania do routera. Podczas pierwszego logowania konieczna jest nowe hasła użytkownika (Password) które należy potwierdzić wpisując ponownie w oknie poniżej (Confirm Password), będzie to hasło do każdorazowego logowania do routera, po czym klikamy Let’s Get Started

archer c6 2

W kolejnym oknie pojawi nam się wybór strefy czasowej w której wybieramy strefę odpowiednią dla swojego rejonu, dla naszego regionu jest to:

archer c6 2a

po czym klikamy next.

Pojawia nam się konfiguracja połączenia internetowego gdzie wybieramy sposób logowania w tym przypadku wybieramy PPOE po czym przechodzimy dalej (Next)

archer c6 3

W kolejnej sekcja konieczne jest wpisanie nazwy użytkownika(Username) oraz hasła( Password) które znaleźć można na protokole instalacji. Jeśli jednak jest problem z znalezieniem danych logowania skontaktuj się z BOK

archer c6 4

W kolejnych polach które nam się wyświetlą ustawiamy nazwę sieci WiFi oraz hasło

Konfiguracja sieci jest dobrowolna i nie wymagana nie trzeba jej robić i zostawić domyślne ustawienia i przejść dalej (Next)

Mamy tu także możliwość wyłączenia/włączenia funkcji WiFi dla każdej z częstotliwości osobno Enable Wireless Radio  a także ukryć swoją sieć przez znaczenie opcji Hide SSID . Sieć będzie nadal działać, jednak do połączenia będzie konieczne ręczne wpisanie nazwy SSID.

Po przejściu całego etapu konfiguracji klikamy Next po czym Save. Jeśli wszystko poszło dobrze powinniśmy się cieszyć szybkim internetem.

archer c6 5