Speed Test

Wynik testu prędkości zależy od wielu czynników, w tym: od ilości aplikacji uruchomionych w czasie testu na Twoim komputerze (np. komunikatory, programy wymiany plików P2P, transmisje video itp.), rodzaju używanej przeglądarki internetowej, pory dnia wykonywania testu. Dlatego prędkość jaką masz do dyspozycji, może różnić się od uzyskanego wyniku pomiaru.

Speed Test

Aby prawidłowo wykonać pomiar prędkości:

 • testuj prędkość na komputerze z kartą sieciową podłączoną do routera kablem ethernetowym (RJ45), a nie przez Wi-Fi
 • dla prędkości internetu do 50 MB/s wymagana jest karta sieciowa o prędkości do 100 Mb/s natomiast dla większych prędkości wymagana jest karta sieciowa o prędkości do 1 GB/s
 • odłącz inne urządzenia używające łącza Rymar (np. drugi komputer, tablet, telefon)
 • sprawdź czy Twoje urządzenie nie jest zawirusowane
 • prędkość pobierania i wysyłania zależy od obciążenia serwera z jakiego dane są pobierane i do jakiego są wysyłane, a nie tylko od tego jak szybkim łączem dysponujesz
 • faktyczna prędkość łącza internetowego, uzależniona jest od wielu czynników, w tym od:
  • liczby uruchomionych na komputerze programów
  • pory dnia (w różnych porach, sieć i serwery są różnie obciążone)
  • liczby osób korzystających z Internetu
  • lokalizacji miejsca (serwera) w sieci, z którym nawiązane jest połączenie

Wykonaj test za pomocą certyfikowanego narzędzia

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej Centrum Informacji Konsumenckiej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (https://cik.uke.gov.pl/aktualnosci-cik/pomiar-predkosci-internetu,13.html) od 1 grudnia 2018 roku konsumenci mogą korzystać z systemu pomiarowego PRO Speed Test, dostępnego na stronie https://pro.speedtest.pl.

Jest to certyfikowane przez Prezesa UKE narzędzie do monitorowania jakości usługi dostępu do Internetu w rozumieniu art. 4 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2120 ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.

Z wykorzystaniem tego narzędzia możecie Państwo weryfikować, gwarantowaną przez nas w Regulaminie świadczenia usług, jakość usługi dostępu do Internetu.